Sprawdź, na co pozwala inteligentna głowica termostatyczna Eve Thermo

Sprawdź, na co pozwala inteligentna głowica termostatyczna Eve Thermo

Sprawdź, na co pozwala inteligentna głowica termostatyczna Eve Thermo

Teraz obsługuje Thread

Czwarta generacja Eve Thermo, która jest dostępna od jesieni 2020 roku, obsługuje teraz Thread wraz z Bluetooth. Eve Thermo automatycznie dołącza do sieci Thread, co sprawia, że sieć inteligentnego domu jest bardziej responsywna i niezawodna, a także zwiększa jej zasięg.

Akcesoria Thread nie potrzebują własnego mostka, aby komunikować się ze sobą – potrzebują po prostu routera Border Router, którym w przypadku HomeKit over Thread jest HomePod mini lub nowe Apple TV 4K. Zasilane bateryjnie akcesoria Thread, takie jak Eve Thermo, stanowią punkty końcowe w sieci Thread.

Obsługę Thread można dodać do urządzenia Eve Thermo najnowszej generacji, po prostu aktualizując oprogramowanie sprzętowe akcesorium. Sprawdź, czy Eve Thermo może obsługiwać Thread, odwiedzając stronę evehome.com/identify. Instalacja oprogramowania sprzętowego to po prostu kwestia otwarcia aplikacji Eve i dotknięcia opcji Accessories > [Eve Thermo].

 

YouTube video

 

Ogrzewanie sterowanie za pomocą aplikacji, dotykiem i Siri

Możesz sterować ogrzewaniem za pomocą aplikacji Eve i Home lub po prostu poprosić Siri o zwiększenie temperatury w pomieszczeniu, ustawienie określonej temperatury lub zatrzymanie ogrzewania.

 

Sterowanie Siri

dla całego domu: “Hey Siri, set the temperature to 21 degrees.”
pokój po pokoju: “Hey Siri, set the bathroom to 23 degrees.”
w obrębie strefy: “Hey Siri, set the temperature in the first floor to 21 degrees.”
jako część sceny: “Hey Siri, good night!”

Co więcej, możesz również cieszyć się szczegółowym sterowaniem ogrzewaniem w krokach co 0,5°C na samym inteligentnym zaworze grzejnikowym.

 

Zaplanowane ogrzewanie – harmonogramy pracy z Eve Thermo

Eve Thermo opiera się na harmonogramach, które są naprawdę prostym i skutecznym sposobem sterowania akcesoriami Eve. Można je również łatwo utworzyć za pomocą aplikacji Eve – a gdy już to zrobisz, są one automatycznie przechowywane w Eve Thermo, dzięki czemu akcesorium może sterować ogrzewaniem całkowicie autonomicznie i niezależnie od iPhone’a i połączenia internetowego.

Każde pomieszczenie w domu wymaga innej temperatury, a nawet ta temperatura powinna się zmieniać w zależności od pory dnia: W łazience powinno być ciepło wcześnie rano, w salonie nieco później i wieczorem. Sypialnia powinna być ustawiona na stałe 17 stopni. Dodatkowo, warto wziąć pod uwagę, że w niedziele lubisz dłużej drzemać pod kołdrą, a w czwartki dzieci wracają wcześniej do domu. Brzmi skomplikowanie, prawda? Cóż, korzystanie z harmonogramów oznacza, że w mgnieniu oka dostosujesz wszystko do swojej rutyny.

W aplikacji Eve można utworzyć niestandardowy harmonogram dla każdego pokoju, a także ustawić temperaturę komfortową i ekonomiczną dla danego pomieszczenia. Następnie można skonfigurować różne harmonogramy dla dni roboczych i weekendów lub indywidualnie dla każdego dnia – a nawet dla wszystkich dni. Każdy harmonogram oferuje 3 fazy ogrzewania, takie jak poranki, popołudnia i wieczory.

Funkcja “Days Off Calendar” uzyskuje dostęp do kalendarza wybranego przez użytkownika na iPhonie (np. “Holidays”) i zapewnia, że harmonogram weekendowy jest uruchamiany w dni, które są dniami wolnymi od pracy – a wszystko to bez konieczności kiwnięcia palcem.

Nawet jeśli harmonogram jest aktywny, nadal można go dostosować za pomocą aplikacji, Siri lub ręcznie na samym akcesorium. Ustawienie to jest następnie zmieniane przy następnej zaplanowanej zmianie temperatury.

 

 

Ogrzewanie w zależności od tego, czy wyjeżdżasz, czy wracasz do domu

Aby zaspokoić wszystkie małe życiowe ewentualności, najlepiej jest sterować ogrzewaniem za pomocą kombinacji harmonogramów i kontroli lokalizacji. Przez cały czas zachowujesz pełną kontrolę, a Twoja prywatność jest chroniona zgodnie z najwyższymi standardami.

Aby sterować ogrzewaniem w oparciu o lokalizację, potrzebny jest hub (HomePod mini, HomePod lub Apple TV). Dzięki temu HomeKit może określić, czy wszyscy opuścili dom, bez ciągłego śledzenia, rejestrowania, a nawet udostępniania czyjejś lokalizacji. Ponieważ do tej funkcji wykorzystywana jest tylko technologia wbudowana w iOS, oszczędza to baterię iPhone’a, a także zapewnia, że profil twoich ruchów nie może zostać utworzony – ani przez Eve, ani przez Apple, ani przez żadną inną pozbawioną skrupułów osobę, która mogła uzyskać twoje informacje w wyniku wycieku danych. Lokalizacja użytkownika i członków jego rodziny jest zawsze określana na podstawie konkretnego urządzenia ustawionego w opcji “Znajdź moje” w ustawieniach Apple ID.

Ogrzewanie oparte na lokalizacji można łatwo skonfigurować dla Eve Thermo w obszarze automatyzacji aplikacji Eve. Przejdź do Rooms, wybierz Eve Thermo i Automation. Można tam również wybrać, czy harmonogramy mają być zawieszane, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz także ustawić temperaturę, która ma być utrzymywana, gdy dom jest pusty.

 

Eve Thermo w aplikacji Eve

Możesz przejść do widoku szczegółów Eve Thermo, dotykając widoku Pokoje w aplikacji Eve lub naciskając długo (lub używając dotyku 3D, jeśli urządzenie go obsługuje) ikonę konkretnego akcesorium w widoku W skrócie. Oprócz ustawień akcesoriów, widok szczegółów jest głównym oknem dialogowym do sterowania inteligentnym zaworem grzejnikowym. Jest ono podzielone na sekcje: General section, Target Temperature, Mode oraz Schedule.

 

 

General section:
Dotknięcie małej strzałki po prawej stronie otwiera widok zaawansowany, który zawiera wskaźnik stanu baterii, ikonę ustawień akcesoriów i przycisk identyfikacji, który po dotknięciu wyświetli “Hi” na danym Eve Thermo. Ten ostatni jest przydatny, jeśli posiadasz kilka inteligentnych zaworów grzejnikowych i chcesz mieć pewność, że masz przed sobą właściwe akcesorium podczas wymiany baterii.

 

Target Temperature:
W centralnym polu widoku szczegółowego wyświetlana jest bieżąca temperatura docelowa, czyli temperatura pomieszczenia, którą ma osiągnąć Eve Thermo. Użyj przycisków góra/dół, aby dostosować tę wartość w krokach co 0,5 °C.

Zmierzona temperatura aktualnie zmierzona przez akcesorium jest widoczna po lewej stronie nad wykresem w postaci ikony termometru/grzałki. HomeKit traktuje dany czujnik tak samo jak samodzielny czujnik temperatury lub termostat ścienny lub klimatyzator. Siri i wyświetlacz w aplikacjach Home i Eve wyświetlają tę wartość jako zmierzoną. Wszelkie skonfigurowane przesunięcia temperatury (patrz poniżej) nie są uwzględniane w obliczeniach przez akcesorium lub aplikację. Rozbieżności między rzeczywistą a docelową temperaturą podczas ogrzewania są normalne, ponieważ odgrywają tu rolę takie czynniki, jak czujnik umieszczony na grzejniku zamiast na środku pomieszczenia (a także skonfigurowane przesunięcie temperatury), 10-minutowy interwał pomiaru i algorytm sterowania inteligentnym zaworem grzejnikowym. Jeśli, na przykład, chcesz ponownie ogrzać pomieszczenie, które się ochłodziło, temperatura zmierzona przy całkowicie otwartym zaworze grzejnika będzie początkowo znacznie wyższa niż docelowa i rzeczywista temperatura w pomieszczeniu – i nie zapominaj, że ta sama temperatura będzie wyświetlana przez 10 minut, dopóki nie zostanie odświeżona.

Żółta ikona grzejnika będzie również wyświetlana nad wykresem, gdy Eve Thermo aktualnie grzeje. Gdy harmonogram jest aktywny, obok przycisku temperatury docelowej widoczny będzie stoper (wszelkie ustawienia ręczne będą obowiązywać tylko do momentu ponownego uruchomienia danego harmonogramu).

Wykres pokaże oś czasu z postępami dla zmierzonych (szarych) i docelowych temperatur (niebieskich). Dzienne maksima i minima, a także ostatnia zmierzona temperatura zostaną oznaczone kropkami. Dotknięcie małej ikony informacji umożliwia wyświetlenie wykresu według godziny, tygodnia lub miesiąca. Dodatkowo można zatrzymać wyświetlanie temperatury docelowej na wykresie, wyłączyć wygładzanie linii wykresu i uzyskać dostęp do odczytów temperatury w widoku listy.

 

Mode:
Sekcja Tryb umożliwia wyłączenie funkcji ogrzewania Eve Thermo. Tryb powraca do stanu Włączony, jeśli wprowadzisz cokolwiek za pomocą dotykowych elementów sterujących akcesorium lub użyjesz Siri, automatyzacji lub aplikacji Home, aby wyzwolić zmiany. Należy jednak pamiętać, że nawet w trybie wyłączenia cykle odkamieniania zaworów i związana z tym pewna ilość hałasu będą kontynuowane. Temperatura będzie również nadal mierzona. Jeśli zawory grzejnikowe są zgrupowane, wyłączenie jednego akcesorium nie wpłynie na pozostałe.

 

Schedule:
Bieżący harmonogram zapisany w akcesorium jest wyświetlany w dolnej sekcji. Można go dezaktywować na stałe za pomocą przycisku On/Off (Wł./Wył.) – i pozostanie on dezaktywowany nawet po osiągnięciu następnej fazy ogrzewania. Dotknięcie ikony koła zębatego spowoduje przejście do sekcji harmonogramu z harmonogramami zawartymi w aplikacji Eve i dodanymi przez użytkownika. Obok tego ostatniego znajduje się ikona informacji, którą można dotknąć, aby wyświetlić edytor harmonogramów.

 

 

 

Ustawienia Eve Thermo

W ustawieniach aplikacji Eve Thermo (Eve > Settings > [Room] > [Eve Thermo]) znajdują się wszystkie najważniejsze funkcje, z których część była już widoczna podczas początkowej konfiguracji. Zaczynając od góry.

 

 

Room: W tym miejscu znajduje się pomieszczenie, do którego przypisano urządzenie Eve Thermo podczas instalacji. Można je zmienić w dowolnym momencie.

Name: Jest to nazwa Siri ustawiona podczas początkowej konfiguracji. Chociaż jest to całkowicie opcjonalne, nadanie znaczącej nazwy Siri, takiej jak “Ogrzewanie salonu”, może znacznie ułatwić sterowanie Eve Thermo za pomocą głosu.

Installation: W tym miejscu można sprawdzić, czy urządzenie Eve Thermo zostało prawidłowo zainstalowane (OK). Jeśli chcesz użyć akcesorium na innym grzejniku w domu, ale chcesz zachować dane, stuknij kolejno opcje Installation > Remove. Można teraz usunąć urządzenie Eve Thermo i skalibrować je w nowej lokalizacji. Jeśli wyświetlacz został zainstalowany do góry nogami, w tym miejscu można zmienić jego orientację.

Temperature Offset: Ponieważ Eve Thermo podłącza się tuż obok grzejnika, który często znajduje się pod parapetem, zmierzone wartości mogą odbiegać od rzeczywistej temperatury w środku pomieszczenia. Aby to skompensować, można skonfigurować przesunięcie temperatury, które Eve Thermo uwzględnia podczas sterowania zaworem. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż zmierzona temperatura wyświetlana w aplikacji, ustaw przesunięcie temperatury na wartość ujemną. Na przykład, jeśli temperatura w salonie wynosi 20 °C, ale Eve Thermo zgłasza 21,5 °C, ustaw przesunięcie temperatury na -1,5 °C. Z biegiem czasu będziesz musiał pracować nad znalezieniem idealnego przesunięcia temperatury, które będzie działać w danym pomieszczeniu.

Window Detection: Jeśli używasz Eve Door & Window na oknie w pomieszczeniu, w którym używasz również Eve Thermo, Eve może automatycznie zatrzymać ogrzewanie, jeśli okno zostanie otwarte w celu wentylacji. Następnie wznawia ogrzewanie po zamknięciu okna. Ten rodzaj automatyzacji wymaga Apple TV lub głośnika HomePod jako domowego koncentratora.
Wykrywanie okien jest inteligentne: jeśli zapomnisz zamknąć okno, ogrzewanie zostanie automatycznie wznowione po 30 minutach, aby zapobiec wychłodzeniu budynku. Wartość tę można jednak dostosować do własnych potrzeb.

Eve Thermo wykrywa gwałtowne spadki temperatury nawet bez bezprzewodowego czujnika kontaktowego, jednak jest mniej precyzyjny niż w połączeniu z Eve Door & Window. W tym trybie Eve Thermo kontynuuje ponowne ogrzewanie po 10 minutach.

Vacation Mode: Wybierasz się na długie wakacje? Aby uniknąć konieczności indywidualnej regulacji każdego grzejnika lub dodawania innego harmonogramu, można po prostu aktywować tryb wakacyjny. Zawiesi on harmonogramy, utrzyma ustawioną energooszczędną temperaturę i zapobiegnie zamarznięciu domu. W tym miejscu można ustawić, czy dane urządzenie Eve Thermo ma być częścią sceny wakacyjnej i jaka temperatura ma być utrzymywana. Po powrocie z wakacji wystarczy aktywować scenę Powrót z wakacji i wszystko wróci do normy.

Valve Protection: Eve Thermo będzie całkowicie otwierać zawór co trzy tygodnie, aby zapobiec osadzaniu się kamienia. Jeśli użytkownik uruchomi tę funkcję ręcznie, Eve Thermo zapamięta, kiedy to zrobił i wznowi automatyczną ochronę zaworu po upływie trzech tygodni od tej pory dnia.

Child Lock: Aby zapobiec niepożądanym regulacjom temperatury, aktywuj blokadę rodzicielską, aby wyłączyć dotykowe elementy sterujące Eve Thermo.

ID: Dotknięcie ID spowoduje wyświetlenie Hi na danym urządzeniu Eve Thermo. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcesz zidentyfikować konkretne akcesorium Eve Thermo.

 

 

Nie wymaga mostka ani zestawu startowego

Eve Thermo działa od razu po wyjęciu z pudełka, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych akcesoriów. Harmonogramy są przechowywane bezpośrednio w samym akcesorium, więc są zawsze wykonywane bez udziału innych urządzeń. W przypadku automatyzacji (takich jak ogrzewanie w oparciu o to, czy jesteś w domu, czy poza nim, lub wykrywanie okien w połączeniu z Eve Door & Window), będziesz potrzebować HomePod, HomePod mini lub Apple TV jako domowego koncentratora.

 

 

Zwiększ zasięg swoich urządzeń

Dzięki HomePod mini lub nowemu Apple TV 4K w domu, Eve Thermo z obsługą Thread najnowszej generacji może komunikować się za pośrednictwem sieci Thread mesh, docierając nawet do najdalszych zakątków domu. Dzieje się to automatycznie, bez konieczności konfigurowania czegokolwiek. Pełne urządzenie Thread, takie jak Eve Energy, Eve Light Switch lub Eve Water Guard, może działać jako węzeł routera i przekazywać pakiety danych z innych produktów Thread, takich jak Eve Thermo.

Aby wyświetlić strukturę sieci Thread i zobaczyć, gdzie można wprowadzić ulepszenia, wystarczy przejść do obszaru Ustawienia w aplikacji Eve i dotknąć opcji Sieć Thread. Będziesz mógł między innymi sprawdzić, z których węzłów korzystają urządzenia Thread do komunikacji i czy możesz jeszcze bardziej poprawić stabilność i zasięg swojej sieci i urządzeń, dodając jeszcze jedno pełne urządzenie Thread lub przenosząc je w lepszą lokalizację.

 

 

 • Inteligentna głowica termostatyczna Eve Thermo HomeKit Thread 4GEN (ISHEVT2)

  Łączność: Bluetooth, Thread
  Kompatybilność: Apple HomeKit
  Darmowa dostawa
  389  419   
 • Eve Thermo 4GEN Thread 3-pack

  Łączność: Bluetooth, Thread
  Kompatybilność: Apple HomeKit
  Darmowa dostawa
  1 149  1 257   
 • Eve Thermo 4GEN Thread 6-pack

  Łączność: Bluetooth, Thread
  Kompatybilność: Apple HomeKit
  Darmowa dostawa
  2 199  2 514   

 


Właśnie dodałeś produkt do koszyka:

Ponad 13 000+ fanów